Duben 2009

Veľká noc

9. dubna 2009 v 12:14 Ostatné
Veľká noc alebo veľkonočné sviatky,tiež Pascha je najvyznamnejší kresťanský sviatok,ktorý pripadá na marec alebo apríl.Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmrtvýchvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži.Udalosti Veľkej noci a ich intrepretácia úzko súvisia s významným židovským sviatkom Pesach,ktorý sa slávi približne v tej istej dobe.
VEľKONOčNé SYMBOLY:
Baránok

Zajačik
Korbáč
Maľované vajíčka

Kríž


Veľkonočné sviečky
Veľkonočný ohen
Bahniatka